دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق مدیریت اثربخش در فناورى اطلاعات

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه تحقیق مدیریت اثربخش در فناورى اطلاعات

  مناسبات دنیاى کنونى و گزینه هایى که رفتار و نوع تعامل را در جهان امروز تصویر مى کنند، دستیابى و استفاده از زیرساخت هاى ارتباطى و اطلاعاتى ضرورت هر جامعه نوینى است. در این راستا و در جهت نیل به توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و علمى، نقش مدیریت و دانش و درک فرایند توسعه و تکنولوژى و مدیریت فناورى مهم و پربهاست.                                         
  همگونى دانش و مهارت هاى مدیریتى و مدیریت فناورى، فراگرد آگاهانه خلع دانش و اطلاعات، تصمیم مبتنى برآن و برنامه سازى راهبردى و اثربخش در راستاى کاربرى فناورى هاى نوین در کشور است.                                 
  گفت وگوى حاضر با مهندس امیرعلى خانزاده، عضو هیأت علمى گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسى مشهد پیرامون اهمیت مدیریت در توسعه و کاربرى فناورى اطلاعات در ایران است که در پى مى آید.                          
  * موضوع فناورى اطلاعات چندى است در کشور مورد توجه مدیران، مسؤولان، دانشگاهیان و صاحبنظران این حوزه قرارگرفته است و در رویکرد کلان، دولت در راستاى توسعه و کاربرى فناورى هاى ارتباطى و اطلاعاتى برنامه تکفا را در حال اجرا دارد.

   

  چالش مدیریتى براى کاربرى IT در ایران چیست؟                             
  - طبیعت سازمانهاى امروزى و نیاز آن به اطلاعات به عنوان پشتوانه اى براى حیات غیرقابل انکار است. مدیران در سازمانهاى امروزى از روندهاى متغیر در محیط پیرامون خود و پیشرفت هاى تکنولوژیکى اجتناب ناپذیر، یاد مى گیرند که ساز و کار مناسب براى بقا و حیات در این محیط را پى ریزى کنید.                   
  و حال در عصر ارتباطات و فناورى هاى اطلاعاتى، مدیران بایستى با استفاده هوشمندانه از IT، روال ها و فرایندهاى سنتى را دچار دگرگونى کنند. روندى که خود چالش اساسى در کاربرى فناورى هاى نوین در ساختارهاى سنتى بویژه در کشورهاى در حال توسعه است. طبیعى است که سیستم تغییر را هضم نخواهدکرد و آگاهانه و آشکار یا به طور پنهانى سدى در برابر آن خواهدبود.                      
  مدیران امروزى براى این که در صف مدیران تحول آفرین IT قراربگیرند نیازمند دانش و شناخت مى باشند. دانش و دانش مدارى لازمه مدیریت نوینى است که
  مى خواهد مبتنى بر فناورى هاى ارتباطى و اطلاعاتى، نظام توسعه پى ریزى نماید.
  تولید دانش، پروسه اى است که با همکارى نهادهاى آکادمیک و علمى و سیاست هاى پشتوانه اى و حمایتى سازمان هاى اجرایى فراهم مى شود. ظرفیت بالقوه در نهادها و مؤسسه هاى علمى و پژوهشى ایران امکان فوق العاده اى براى همکارى و هماهنگى در راستاى دستیابى به توسعه پایدار در کشور را ایجاد کرده است. براى حداکثر بهره بردارى از این توان علمى، مدیریت علمى و اجرایى باید با نگاه تعاملى و تقویت اهداف مشترک و با استفاده از کارکرد مثبت IT در برنامه ریزى و تصمیم سازى، همگون با سیاستهاى علمى در جهان حرکت کنند و فرصت پیش آمده براى تحول در توانمندى علمى و تکنولوژیکى ایران را با بى سلیقگى هاى مدیریتى و اتلاف وقت به تهدید تبدیل نکنند.                                      
  نقطه قوت هم در این راستا، توان علمى جوانان و استعدادهاى پژوهشگران ایرانى، حمایت کلان در مجموعه نظام و حمایت مردمى و احساس نیازى آنان است و نبود روحیه همکارى در بین مدیران و کارشناسان نقطه ضعفى در این حرکت جهش گونه علمى و فناورانه به حساب مى آید. مدیران سرزمین هزاررنگ ایران (ویژگى منحصر به فرد برخوردارى از منابع طبیعى) باید بدانند که براى اثربخشى در محیط محلى و ملى و دست یازیدن به رتبه هاى جهانى باید مدیریت برپایه فناورى اطلاعات و فناورى هاى نوین را بیاموزند و از امکان آن براى پیشرفت استفاده کنند.
  * پیتر دراکر در گفتارى تأکید مدیریت آینده را تصمیم گیرى عنوان مى کند، البته زمانى که این سخن منتشر شده است حتماً منظور او مدیریت در دوران و عصر جدید بوده است. خب، اگر اساس تصمیم گیرى را هم اطلاعات بدانیم، جمع آورى، تولید و کاربرى اطلاعات اهمیتى بسیار در روند تصمیم سازى و مدیریت دارد. گمان مى کنم این مقدمه براى شروع بحث کافى باشد، 

 • فهرست تحقیق مدیریت اثربخش در فناورى اطلاعات

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/28
دانلود تحقیق مدیریت ریسک رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها

دانلود تحقیق مدیریت ریسک رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۰
 • <p>چکیده</p> <p>عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از ...

دانلود مقاله چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات

دانلود مقاله چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۸
 • <p>چالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعات</p> <p>چکیده</p> <p>سرعت سرسام آور تولید اطلاعات از یک سو و ضرورت سامان دهی این حجم روز افزون از سویی ، بشر را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است.  پیشرفت های حاصل در ...

دانلود مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۱
 • <p>سیستم اطلاعات مدیریت :</p> <p>دیدگاه سنتى مدیریت بر این باور بود که مدیریت یک ذوق است و هر که این ذوق را داشته باشد، مدیر خوبى است و عده اى مدیریت را یک استعداد مى دانند، که بعضى افراد از آن بالقوه یا بالفعل برخوردار هستند و عده ...

دانلود تحقیق انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

دانلود تحقیق انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۷۹
 • <p>در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آخرین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ...

دانلود تحقیق بررسی‌ روش های‌ برنامه‌ ریزی‌ راهبردی‌ سیستم های‌ اطلاعات‌ مدیریت‌

دانلود تحقیق بررسی‌ روش های‌ برنامه‌ ریزی‌ راهبردی‌ سیستم های‌ اطلاعات‌ مدیریت‌

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۴۴
 • <p>: در سالهای‌ اخیر در سراسر دنیا هزینه‌های‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (IT) در سازمانها، اعم‌ از کوچک‌ یا بزرگ‌، خدماتی‌ یاتولیدی‌، انتفاعی‌ یا غیر انتفاعی‌، افزایش‌ یافته‌ است‌. هزینه‌های‌ خودکار سازی‌ دفتری‌ و خودکار سازی‌ تولید که‌ شامل‌کامپیوترها، ...

دانلود تحقیق مدیریت اطلاعات به روش XML

دانلود تحقیق مدیریت اطلاعات به روش XML

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۲
 • <p>امروزه بیشتر شرکتها در صنایع مختلف از مول Relational یا (RDBMS) برای ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات مهم کاری و شغلی استفاده می کنند. در حقیقت سه عرضه کننده مهم Data Base بزرگترین شرکتهای نرم افزاری در کل دنیا هستند، oracle، CBM (DB2)، ...

دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

دانلود مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۳
 • <p>چکیده</p> <p>رویکرد جدیدی که در سالهای اخی بر میدیریت عملیات حاکم شده، رویکود مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای ...

دانلود مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی رسا پیپر
پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.